KWARTS® bvba vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacybeleid”) wilt KWARTS® bvba de gebruiker in detail informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten bij het gebruik van onze website. We raden je aan dit privacybeleid grondig te lezen.

Door gebruik te maken van onze website, krijgt KWARTS® bvba mogelijk je persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) dewelke vanaf 25 mei 2018 vervangen werd door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679).

Indien je meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan je steeds terecht op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Privacycommissie) via de link: https://www.privacycommission.be/nl.

Door dit privacybeleid te accepteren, wordt een algemene toestemming gegeven aan alle verwerkingen beschreven in dit privacybeleid waarvoor toestemming vereist is.

Van zodra wij dit Privacybeleid wijzigen, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden via de website. Indien van toepassing zal je als gebruiker opnieuw gevraagd worden de nieuwe en dus meest recente versie van dit Privacybeleid te aanvaarden.

KWARTS® bvba spant zich in om je privacy en persoonsgegevens te beschermen. Indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kan je ons steeds contacteren via info@kwarts.be.

Dit Privacybeleid werd de laatste keer gewijzigd op: 28 oktober 2018

Voor wie geldt dit Privacybeleid?

Dit Privacybeleid geldt voor al onze potentiële/huidige/voormalige gebruikers van de website van KWARTS® bvba.

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke verwerking van gegevens. Enkele voorbeelden zijn: verzamelen, opnemen, afleiden, opslaan, structureren, bewaren, raadplegen, consulteren, bekijken, delen, verzenden, wissen, verwijderen, archiveren, …

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent alle informatie zoals gegevens, geluid, beeld,… die betrekking hebben op een persoon zoals een naam, adres, locatie, … waarmee het mogelijk is direct of indirect over te gaan tot identificatie van een natuurlijke persoon. Geanonimiseerde gegevens kunnen ons niet leiden naar een natuurlijk persoon en zijn dus geen persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

KWARTS® bvba (hierna “KWARTS”) treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van het aanbieden van KWARTS-marketingdiensten en dit voor wat betreft de verwerkingen die KWARTS op eigen verantwoordelijkheid en gezag verricht.

KWARTS® bvba
Luikersteenweg 297/2.2
3500 Hasselt
België

Ondernemingsnummer: 0652.678.455
Telefoonnummer:+32 494 60 95 38
E-mailadres: info@kwarts.be
Website: www.kwarts.be

Waar gebruiken we de verzamelde data voor?

Hoewel de meeste informatie op deze website kan worden bezocht zonder het bezorgen van enige persoonlijke data, zijn er momenten wanneer de gebruiker gevraagd kan worden om persoonlijke informatie te bezorgen, of op alternatieve manier kan het gedrag van de gebruiker op onze website geïdentificeerd worden door te klikken op een link naar onze website in een directe e-mailing die werd verzonden door het KWARTS marketing automation systeem, op voorwaarde dat de gebruiker de cookies op onze website aanvaard heeft. De verzamelde data (gebruiksgewoontes, persoonlijke identificatiedetails en persoonlijke eigenschappen) zullen gebruikt worden voor de volgende doelen: directe marketing over onze kernactiviteiten (marketingstrategie, strategie-implementatie, data-analyse) or het marketingdomein in zijn algemeenheid & voor het personaliseren van de klantervaring. Het verwerken van deze persoonlijke data is gebaseerd op je goedkeuring. Je hebt het recht op elk moment, zonder enige kost en op jouw aanvraag, het gebruik van deze informatie te verbieden. Wanneer je dit wil doen, contacteer dan KWARTS. Je hebt recht op een gratis kopie van je persoonlijke informatie via het versturen van een geschreven, getekende en gedateerde aanvraag naar KWARTS. Indien nodig, kan je ook aanvragen alle informatie die niet correct, volledig of relevant is, aan te passen.

KWARTS kan anonieme of geaggregeerde data die van niet-persoonlijke aard zijn, zoals browsertype of IP-adres, het besturingssysteem dat je gebruikt of de domeinnaam van de website die je bezocht om naar of van de KWARTS-website weg te surfen. Het kan zijn dat wij anonieme gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Anonieme gegevens zijn persoonsgegevens die in die mate geanonimiseerd worden, dat ze geen betrekking meer hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon ofwel wordt de data dusdanig anoniem weergegeven dat het individu niet of niet langer herkenbaar is. Het gebruik van anonieme data stelt ons in staat om voortdurend een optimale KWARTS website-ervaring te verzekeren aan onze bezoekers.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). KWARTS maakt gebruik van Google Analytics binnen de website. KWARTS geeft geen persoonsgegevens door aan Google. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt KWARTS te weten hoe de website gebruikt wordt en kan KWARTS deze verbeteren.

Google Analytics informatie: Privacybeleid - Afmelden

Hotjar Analytics

Hotjar Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Hotjar Ltd. ("Hotjar"). KWARTS maakt gebruik van Hotjar Analytics binnen de website. KWARTS geeft geen persoonsgegevens door aan Hotjar. Door deze gegevens te analyseren, gebaseerd op gerechtvaardigd belang, komt KWARTS te weten hoe de website gebruikt wordt en kan KWARTS deze verbeteren.

Hotjar Analytics informatie: Privacybeleid - Afmelden

Beveiliging en bewaring van gegevens

KWARTS zal uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor de minimumperiode die nodig is om de, in dit Privacybeleid uiteengezette, doeleinden te vervullen, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

KWARTS erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt KWARTS gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet KWARTS dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid en volgt KWARTS de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Het gebruik van cookies

Onze website kan automatisch zogeheten ‘cookies’ plaatsen op de harde schijf van je computer. Zo tillen we de je surfervaring naar een hoger niveau: cookies laten onze website toe beter te functioneren en zorgen ervoor dat de website afgestemd is op jouw wensen en voorkeuren. Deze paragraaf beschrijft wat cookies zijn en hoe deze door KWARTS gebruikt worden, hierna ‘Cookiebeleid’ genoemd.

Dit Cookiebeleid is van toepassing op www.kwarts.be, die wordt beheerd door KWARTS® bvba, met maatschappelijke zetel te Luikersteenweg 297/2.2, 3500 Hasselt, België en ondernemingsnummer 0652.678.455, hierna ‘KWARTS’ genoemd. Indien u voor de eerste maal onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up, waarbij u verzocht wordt om in te stemmen met de manier waarop wij cookies gebruiken. Deze pop-up bevat een link naar dit Cookiebeleid.

Door onze website te bezoeken aanvaardt u de manier waarop wij cookies gebruiken in overeenstemming met het Cookiebeleid.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan het Cookiebeleid aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, word je verzocht regelmatig het Cookiebeleid te consulteren.

Indien je vragen hebt over dit Cookiebeleid kan je ons steeds contacteren via info@kwarts.be.

Dit cookiebeleid werd de laatste keer gewijzigd op: 28 oktober 2018.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op je computer worden opgeslagen bij een bezoek aan een website. Hierdoor kan deze website uw handelingen en voorkeuren (zoals taal, lettertype, weergaveopties, …) onthouden gedurende een zekere periode. Het voordeel hiervan is dat wanneer je de website opnieuw bezoekt of tussen verschillende webpagina’s navigeert, jouw voorkeuren niet steeds opnieuw moeten worden ingesteld. Cookies worden gebruikt om de surfervaring te vergemakkelijken en te verbeteren. Wanneer u de website bezoekt, zorgen cookies ervoor dat uw persoonlijke instellingen terug worden opgeroepen. Bovendien wordt data verzameld over hoe de website geraadpleegd werd, en kunnen we zo de algemene prestaties van de website op gebied van snelheid en werking verbeteren. Cookies functioneren nooit onafhankelijk en zijn steeds gekoppeld aan een website. Cookies verschaffen zich op geen enkele manier toegang tot gegevens die zich op uw computer of telefoon bevinden. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen.

Cookies beheren

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser instelt, vindt u via de volgende links:

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.

Als u verschillende toestellen gebruikt om een website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

Meer informatie over het beheren van cookies vindt u op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.  Daarnaast bepaalt u op volgende sites van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.

Welke soorten cookies gebruikt KWARTS?

Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om het surfen en de daarmee verbonden functies mogelijk te maken. Deze cookies identificeren u niet als individu. Indien u deze cookies weigert, zullen verschillende functies binnen de website geheel of gedeeltelijk verstoord worden.

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur). Deze zorgen ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek gepersonaliseerd worden. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en kan het toegang tot inhoud op de website beperken.

Prestatie/Analytische cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen KWARTS om de prestaties van de website te verbeteren. Deze cookies identificeren u niet als individu.

Advertentie Cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die relevanter is voor u. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons ook de effectiviteit van advertentiecampagnes op de KWARTS-website te meten. We kunnen deze cookies gebruiken om pagina's te onthouden die u hebt bezocht en we kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders en onze bureaus.

Third party cookies First party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf onze servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Third party cookies zijn cookies die naar uw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door KWARTS wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.

Wat zijn mijn rechten en hoe kan ik ze uitoefenen?

Je kunt je rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar info@kwarts.be. KWARTS heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer KWARTS je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

KWARTS zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken. Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag KWARTS een redelijke vergoeding aanrekenen of kan KWARTS het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat KWARTS je aanvraag niet correct behandeld heeft, niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, heb je steeds het recht een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be.

  • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie: Elke KWARTS-websitegebruiker kan zelf zijn accountgegevens verbeteren door langs te komen op onze kantoren. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je zelf elke wijziging door te voeren.
  • Recht op gegevenswissing: Je kunt ons vragen je account te wissen.
  • Recht op beperking van verwerking: in de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving. Wanneer de verwerking door KWARTS beperkt is, worden uw persoonsgegevens (behalve voor opslag) alleen verwerkt met uw toestemming of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang. Na het verkrijgen van deze beperking van verwerking, wordt u steeds door KWARTS op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
  • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.
  • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van een persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u als gebruiker te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens enkel en alleen als de verwerking berust op algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.