Logo-kmo-portefeuille

KWARTS® is geregistreerd dienstverlener bij de kmo-portefeuille voor advies: wanneer je ons inschakelt voor strategisch advies kan je aanspraak maken op een interessante subsidie:

  • Kleine ondernemingen (< 50 voltijdse werknemers en een omzet of balanstotaal kleiner of gelijk aan 10 miljoen EUR) maken aanspraak op een steunpercentage van 30% met een steunplafond van 10.000 EUR per kalenderjaar.
  • Middelgrote ondernemingen (< 250 voltijdse werknemers en een omzet kleiner of gelijk aan 50 miljoen EUR of balanstotaal kleiner of gelijk aan 43 miljoen EUR) maken aanspraak op een steunpercentage van 20% met een steunplafond van 15.000 EUR per kalenderjaar.
  • Opgelet: als je onderneming deel uitmaakt van een groep, dan bepaalt deze groepsstructuur mee de grootte van je onderneming.

Er zijn een aantal strikte voorwaarden waarin we je graag begeleiden:

  • Toetsing of je onderneming in aanmerking komt voor deze subsidie (o.a. vestiging in het Vlaams Gewest, actief in privésector met overheidsinmenging van minder dan 25%);
  • Toetsing of je aangevraagde diensten in aanmerking komen voor deze subsidie (schriftelijke raadgevingen gericht op de kernprocessen van uw onderneming, zodat je correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen kan nemen om zo de werking van je onderneming te verbeteren);
  • Naleven van het juiste proces voor je subsidieaanvraag (o.a. tijdige storting van je eigen aandeel aan Sodexo, en tijdige uitbetaling aan KWARTS® in het lopende kalenderjaar);
  • Toetsing of je aanvraag het juiste subsidiebedrag bevat (in functie van je aantal werknemers, omzet of balanstotaal);
  • Toetsing of je project tijdig werd ingediend bij de kmo-portefeuille (ten laatste 14 dagen na de start van het advies);
  • Naleven van vormvereisten met betrekking tot onze overeenkomsten, facturen en gepersonaliseerde adviesverslagen.

Bovendien hechten we grote waarde aan klanttevredenheid. Na afloop van ons project peilen we daarom ook graag naar je tevredenheid. Zo kunnen we onze dienstverlening continu bijschaven voor een nog betere kwaliteit van ons advies.