Sr. Data Scientist (payroll)

Heb je een achtergrond in datascience? Wil je datagedreven technieken toepassen in een business-context, en zo bijdragen om marketingboodschappen minder storend en meer relevant te maken? Wil je helpen om de data-driven marketingstrategie van een groeiend consultancybedrijf mee vorm te geven in een management positie? Read on…

KWARTS® is op zoek naar een senior Data Scientist. Je bent de perfecte kandidaat als:

 • je de uitdaging omarmt om de structuur vorm van ons aanbod mee vorm te geven, en successvolle methodologieën te creëren in een eerder onaangeroerd domein van data-driven marketing;
 • je bent niet bang om je handen vuil te maken, en je duikt op de korte termijn graag zelf in de analyses;
 • je wil bijdragen aan de ontwikkeling van een groeiend tech team, zowel in samenstelling als in coaching van toekomstige junior datascientists en data-engineers.

Opleiding

  • “Data native”: Master of PhD in Hogere Wiskunde, Statistiek, Computerwetenschappen, Ingenieurswetenschappen of elk gerelateerd domein.

Ervaring

  • Minimum 3 jaar relevante ervaring in data-analyse, -modellering & -beleid in een commerciële omgeving.
  • Op de grens tussen expert data scientist (jij zal de analyses op korte termijn zelf uitvoeren) en een visionaire datastrateeg (je zal onze klanten helpen om een gedegen datastrategie te formuleren en te implementeren, je zal ons helpen om onze roadmap van producten & diensten vorm te geven, en je zal je toekomstige team van jr. datascientists samenstellen en in de juiste richting leiden).
    • Gezonde reflex om de business-logica achter een data-driven project te begrijpen: streven naar een maximale adoptie & "actionability" van je inzichten.
    • In staat om business requirements te vertalen in technische data-requirements, met de spontane reflex om datavoorbereiding & analyse-inspanningen af te wegen tegenover de verwachte directe of indirecte business-meerwaarde ervan; daarbij neem je een "customer-centric" perspectief en heb je een wendbare focus op de kernprioriteiten voor de komende sprint(s).

Specifieke datascience-vaardigheden en -ervaring

  • Database-technologie: SQL, NoSQL, graph data bases, streaming data, … samengevat: alle dataformaten die gegenereerd zouden kunnen worden door klantentouchpoints, of die nuttig zouden zijn wanneer je klantengedrag en -netwerken wil analyseren;
  • Distributed storage (bv. HDFS in BigQuery of AWS Redshift) en machine learning (bv. gebruik makend van Elastic Search, Spark, …);
  • Data wrangling en feature engineering om meer robuuste modellen te creëren, waarbij je risico's rond datakwaliteit in kaart brengt en pistes voor verbetering definieert;
  • Bouwen van ongesuperviseerde & gesuperviseerde learning algoritmes in R of Python, waarbij je al met meerdere hick-ups in aanraking bent gekomen en hiervoor oplossingen hebt gevonden;
  • Visualiseren van kerninzichten op intuïtieve manier, meteen in R of Python, of in open source tools zoals plot.ly, zodat mensen die minder beslagen zijn in datascience in staat zijn om je inzichten te begrijpen en zich ermee ondersteund voelen om zakelijke beslissingen te nemen;
  • Ervaring met toepassingen voor "visual analytics" zoals Qlikview, Power BI, Tableau of MicroStrategy;

Specifieke businessvaardigheden- en ervaring

  • Elke ervaring in marketing of customer intelligence is een pluspunt.

Algemene vaardigheden

  • Conceptuele maar pragmatische denker die weet wanneer het tijd is om tot actie over te gaan;
  • Goede communicatievaardigheden;
  • Vlot in Engels (verbaal & schriftelijk) en Frans of Nederlands;
  • Gedisciplineerde onafhankelijke werker met een "can-do will-do" attitude;
  • Ambitieus om "the extra mile" te gaan;
  • Innovator met gezonde interesse in nieuwe technologieën zoals AI, en in staat om gerelateerde opportuniteiten te scannen voor hun business-meerwaarde.

Waarom we je nodig hebben

KWARTS® is de spin in het web tussen Marketing, IT en BI voor haar klanten. Onze belangrijkste stakeholder bij onze klanten is de marketingmanager. We willen hem/haar helpen om data-driven marketing ambities te realiseren door obstakels weg te nemen die hij/zij zou kunnen ervaren: onvoldoende IT- en/of BI-capaciteit.

We komen binnen met een multidisciplinair team waar je als datascientist een hoofdrol speelt om te connecteren met data en je "nachtkijker"-vaardigheden inzet om het "kwarts" van het stof te onderscheiden. Meer zelfs: je algoritmes moeten fitten in een data-ecosysteem dat efficiënt werkt, en aan een aanvaardbare snelheid.

Wat we aanbieden

  • Competitief salarispakket met prestatiebonus;
  • Coaching- & groeitraject op maat via opleidingen, persoonlijk ontwikkelingsplan, en on-the-job leren vermits je mee de lead zal nemen in een jong & dynamisch bedrijf met een complementair team;
  • Een afwisselende job: je zal op +/- 3 projecten tegelijkertijd werken, die een typische duur hebben van ongeveer 3 maanden. Je zal werk voor klanten combineren met een intern project waarbij we zullen samenwerken met ons partnerbedrijf IM Associates in de bouw van een nieuw platform;
  • Wanneer je niet bij de klant bent, ben je actief in ons kantoor in Leuven (modern gebouw met alle nodige comfort);
  • Je wordt deel van een levendig & divers team van ongeveer 20 data- and marketingconsultants.

 

Bedrijfsomschrijving

We definiëren gepersonaliseerde marketing strategieën en tactics die gedreven zijn door data-inzichten. We brengen ze in praktijk door het inzetten van mensen en technologie: we hebben partnerships met dashboarding-, automation- en artificial intelligence toepassingen. Onze klanten zijn hoofdzakelijk actief in de retail-, healthcare-, of dienstensector zoals telecom & nutsbedrijven.

 

SOLLICITEER NU!